Thành tích IELTS

CHÚC MỪNG HỌC VIÊN MAI THẢO ĐAN ĐẠT 5.5 IELTS

CHÚC MỪNG HỌC VIÊN MAI THẢO ĐAN ĐẠT 5.5 IELTS

Chúc mừng học viên Mai Thảo Đan đã hoàn thành tốt kỳ thi IELTS với 6.0 kỹ năng Writing và Speaking, tổng điểm 4 kỹ năng là 5.5 IELTS. Trung tâm USC tự hào vì đã giúp em hiện thực hóa ước mơ du học của mình với kết quả kỳ thi IELTS này.

Xem thêm
CHÚC MỪNG HỌC VIÊN TỐNG NGỌC THẮNG ĐẠT 5.5 IELTS

CHÚC MỪNG HỌC VIÊN TỐNG NGỌC THẮNG ĐẠT 5.5 IELTS

Chúc mừng học viên Tống Ngọc Thắng đã hoàn thành tốt kỳ thi IELTS với 6.0 kỹ năng Reading, tổng điểm 4 kỹ năng là 5.5 IELTS. Trung tâm USC tự hào vì đã giúp em hiện thực hóa ước mơ du học của mình với kết quả kỳ thi IELTS này.

Xem thêm
CHÚC MỪNG HỌC VIÊN LÂM THANH THANH ĐẠT 5.5 IELTS

CHÚC MỪNG HỌC VIÊN LÂM THANH THANH ĐẠT 5.5 IELTS

Chúc mừng em học viên Lâm Thanh Thanh đã hoàn thành tốt kỳ thi IELTS với 6.0 kỹ năng Writing và Speaking, tổng điểm 4 kỹ năng là 5.5 IELTS. Trung tâm USC tự hào vì đã giúp em hiện thực hóa ước mơ du học của mình với kết quả kỳ thi IELTS này.

Xem thêm
CHÚC MỪNG HỌC VIÊN HUỲNH MINH DUY ĐẠT 5.5 IELTS

CHÚC MỪNG HỌC VIÊN HUỲNH MINH DUY ĐẠT 5.5 IELTS

Chúc mừng em học viên Huỳnh Minh Duy đã hoàn thành tốt kỳ thi IELTS với 6.0 kỹ năng Writing, tổng điểm 4 kỹ năng là 5.5 IELTS. Trung tâm USC tự hào vì đã giúp em hiện thực hóa ước mơ du học của mình với kết quả kỳ thi IELTS này.

Xem thêm
CHÚC MỪNG HỌC VIÊN PHAN NHẬT PHƯƠNG ĐẠT 5.0 IELTS

CHÚC MỪNG HỌC VIÊN PHAN NHẬT PHƯƠNG ĐẠT 5.0 IELTS

Chúc mừng em học viên Phan Nhật Phương đã hoàn thành tốt kỳ thi IELTS với 5.0 kỹ năng Reading và Writing, tổng điểm 4 kỹ năng là 5.0 IELTS. Trung tâm USC tự hào vì đã giúp em hiện thực hóa ước mơ du học của mình với kết quả kỳ thi IELTS này.

Xem thêm
CHÚC MỪNG HỌC VIÊN NGUYỄN HOÀNG VINH ĐẠT 5.5 IELTS

CHÚC MỪNG HỌC VIÊN NGUYỄN HOÀNG VINH ĐẠT 5.5 IELTS

Chúc mừng em học viên Nguyễn Hoàng Vinh đã hoàn thành tốt kỳ thi IELTS với 6.0 kỹ năng Reading và Writing, tổng điểm 4 kỹ năng là 5.5 IELTS. Trung tâm USC tự hào vì đã giúp em hiện thực hóa ước mơ du học của mình với kết quả kỳ thi IELTS này.

Xem thêm