Học viên

CHÚC MỪNG HỌC VIÊN BÙI THỊ TIỀN ĐẠT 5.5 IELTS

CHÚC MỪNG HỌC VIÊN BÙI THỊ TIỀN ĐẠT 5.5 IELTS

Chúc mừng em học viên Bùi Thị Tiền đã hoàn thành tốt kỳ thi IELTS với 6.0 kỹ năng Reading, tổng điểm 4 kỹ năng là 5.5 IELTS. Trung tâm USC tự hào vì đã giúp em hiện thực hóa ước mơ du học của mình với kết quả kỳ thi IELTS này.

Xem thêm
CHÚC MỪNG HỌC VIÊN PHAN THỊ TỐ QUYÊN ĐẠT 6.0 IELTS

CHÚC MỪNG HỌC VIÊN PHAN THỊ TỐ QUYÊN ĐẠT 6.0 IELTS

Chúc mừng em học viên Phan Thị Tố Quyên đã hoàn thành tốt kỳ thi IELTS với 6.5 kỹ năng Speaking, tổng điểm 4 kỹ năng là 6.0 IELTS. Trung tâm USC tự hào vì đã giúp em hiện thực hóa ước mơ du học của mình với kết quả kỳ thi IELTS này.

Xem thêm
CHÚC MỪNG HỌC VIÊN TRẦN MINH THẢO ĐẠT 5.5 IELTS

CHÚC MỪNG HỌC VIÊN TRẦN MINH THẢO ĐẠT 5.5 IELTS

Chúc mừng em học viên Trần Minh Thảo đã hoàn thành tốt kỳ thi IELTS với 6.5 kỹ năng Writing, tổng điểm 4 kỹ năng là 5.5 IELTS. Trung tâm USC tự hào vì đã giúp em hiện thực hóa ước mơ du học của mình với kết quả kỳ thi IELTS này.

Xem thêm
CHÚC MỪNG HỌC VIÊN LƯƠNG NHỰT OANH ĐẠT 5.5 IELTS

CHÚC MỪNG HỌC VIÊN LƯƠNG NHỰT OANH ĐẠT 5.5 IELTS

Chúc mừng em học viên Lương Nhựt Oanh đã hoàn thành tốt kỳ thi IELTS với 6.5 kỹ năng Speaking, tổng điểm 4 kỹ năng là 5.5 IELTS. Trung tâm USC tự hào vì đã giúp em hiện thực hóa ước mơ du học của mình với kết quả kỳ thi IELTS này.

Xem thêm