Giáo viên

Trần Lê Minh

Trần Lê Minh

▪ Master of Applied Linguistics and Education, University of Portsmouth (Anh)

▪ Certificate of Teaching
▪ SAT: 1540. IELTS: 8.0
Xem thêm
Vũ Mai Phương

Vũ Mai Phương

▪ Thạc sĩ Lý luận phương pháp dạy học tiếng Anh
▪ Kinh nghiệm 6 năm dạy IELTS
Xem thêm
Lương Minh Hiếu

Lương Minh Hiếu

▪ Thạc sĩ  Giáo dục
▪ 2 năm giảng dạy IELTS. 3 năm giảng dạy Cao đẳng, Đại học.
▪ Giảng viên Đại học Luật TP. HCM. Thỉnh giảng tại Đại học Mở, Đại học Quốc tế
Xem thêm